Vrtnarstvo Grmiček-Urejanje vrtov:

Urejanje vrtov:

SADNO DREVJE (obrezovanje sadnega drevja)

VINSKA TRTA (obrezovanje)

ŽIVE MEJE (zasaditev, obrezovanje, pomlajevanje)

VIŠINSKO OBŽAGOVANJE DREVES oskrba, podiranje, obžagovanje)

TRAVNATE POVRŠINE (sajenje, polaganje, vzdrževanje)

ZASADITEV (zunanjih in notranjih rastlin)

SKALNJAKI (izdelava skalnjaka, zasaditev rastlin)

VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (zasaditev rastlin, menjava peska, čiščenje kamna)

ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI (diagnostika, zdravljenje)

REDNO VZDRŽEVANJE (košnja, obrezovanje in druga sezonska opravila)

UREDITEV VRTA PO VAŠIH ŽELJAH

VZDRŽEVANJE VRTA V ČASU VAŠEGA DOPUSTA

IZDELAVA OKRASNIH ARANŽMAJEV

NAMAKALNI SISTEMI (postavitev, vzdrževanje)

IZKOPI Z MINI BAGROM

ZIMSKA SLUŽBA (Čiščenje snega na dovoznih poteh, dvoriščih...)

OSTALA PONUDBA PREKO NAŠIH POSLOVNIH PARTNERJEV

(dostava rastlin z vrtnaruj, nabava zemlje, hlevskega gnoja in okrasnega lubja, izkopi ter planiranje z gradbenimi stroji, strojno čiščenje teras z premazi...)

 

 

Urejanje vrtov gaber

UREJANJE ŽIVIH MEJ:

ZASADITVE

OBREZOVANJE

POMLAJEVANJE

     Carpinus betulus - Beli gaber

 

Nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Živa meja lahko služi kot zemljiška meja, ovira pred vsiljivci, varovalo pred vetrom, zaščita pred hrupom ali pa le kot okras vrta. Glede na to, izberemo rastlino, ki bo ustrezala namenu. Eden pomembnejših dejavnikov, ki ga je potrebno upoštevati, je višina žive meje. Visokorasla nam bo odlično služila kot ovira proti vetru, pred hrupom in nezaželenimi pogledi. Hkrati pa moramo izbrati rastlino, ki se tudi dovolj gosto razrašča. Če je rastlina hkrati še zimzelena, bo primarnemu namenu služila preko celega leta.

Na vrh

 

 

Urejanje vrtov obrezovanje zive meje

Večino nestrokovnjakov preveč obreže živo mejo v spodnjem delu. To pa rastlinam ne koristi. Če boste naslednjič pustili spodnji del nekoliko širši, bodo tudi spodnje veje dobile dovolj sončne svetlobe.

 

      pravilno                      ni optimalno                   nepravilno  

 

NEKAJ NAJBOLJ PRIMERNIH RASTLIN ZA ŽIVO MEJO

Buxus sempervirens – Pušpan, Chamaecyparislawsoniana – Lawsonova pacipresa, Cupressocyparis leylandii – Leylandova cipresa, Ilex aquifolium – Bodika, Ligustrum ovalifolium – Kalina, Lonicera nitida – Lonicera, Taxus baccata – Tisa, Thuja plicata "Fastigiata" - Cipresa, Berberis thunbergii – Češmin, Carpinus betulus – Beli gaber

 

Na vrh

 

 

obrezovanje sadnega drevja

SADNO DREVJE:

ZASADITEV SADNEGA DREVJA

OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA

POMLAJEVANJE SADNEGA DREVJA


nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

 

Pravilno rast in največjo rodnost sadnega drevja dosežemo z izvajanjem naslednjih rezov:
zimska rez sadnega drevja: (opravimo jo med popolnim mirovanjem)
poletna rez sadnega drevja: (opravimo jo v poletnih mesecih, z njo pa predvsem osvetljujemo krošnjo in tako omogočimo boljšo fotosintetsko aktivnost)
gojitvena rez sadnega drevja: (z njo ustvarjamo gojitveno obliko, uporabljamo jo od enega do petih let, odvisno glede posamezne vrste drevja)
vzdrževalna rez sadnega drevja: (izvajamo jo v rodnih nasadih, lahko je poletna ali zimska)

OPTIMALEN ČAS ZA OBREZOVANJE SADNIH DREVNIN TER GRMIČEVJA:

SORTA / MESEC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JABLANA

  

X

X

  

 

 

  

X

 

 

 

 

HRUŠKA

  

X

X

  

 

 

  

X

 

 

 

 

SLIVA

  

X

X

  

 

 

 

  

 

 

 

 

ČEŠPLJA

  

X

X

  

 

 

X

  

 

 

 

 

ČEŠNJA

  

  

 

  

 

 

X

X

 

 

 

 

BRESKEV

  

  

X

  

 

 

X

X

 

 

 

 

ROBIDE

  

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

MALINE

  

  

 

  

 

 

X

X

 

 

 

 

BOROVNICE

  

  

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VINSKA TRTA

  

X

X

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sadno drevje

Osnove rezi:
1- korenine
2- koreninski izrastki
3- deblo
4- zarezovanje
5- odvajanje
6- izrezovanje
7- spodrezovanje
8- poletna rez
9- upogibanje s ščipalko
10- razpiranje
11- poletna rez
12- cepljeno mesto
13- rez na prstan
14- rez pod brstom
15- provodnik
16- rez na čep
17- upogibanje
18- voditeljica
19- pavoditeljica

 

 

 

rez sadnega drevja

rez veje

   Prikaz redčenja vej na jablani. Rez opravimo tik ob lesu in s tem preprečimo novo rast.

 

rez breskev

rez breskev

   Prikaz redčenja vej na breskvi. Namerno puščeni čepi preprečujejo mrazu, da bi prodrl do nosilne veje.

 

rez veje

Prikaz pravilne rez : za širjenje

krošnje režemo nad zunanjim

brstom (A), če pa želimo rast                          
približati deblu, odrežemo nad
brstom (B)
 

napačni rez

 Prikaz napačne rezi: preblizu brsta (A)

 nagnnjen proti brstu (B), predaleč od brsta (C)

 

Na vrh

 

visinsko_obrezovanje dreves

VIŠINSKO OBŽAGOVANJE DREVES:

REDNO OBŽAGOVANJE

OSKRBA DREVNIN PO SNEGOLOMU

OBŽAGOVANJE NA TEŽKO DOSTOPNIH MESTIH

PODIRANJE TER OBŽAGOVANJE MED OBJEKTI

 

 

 

nasvetstrokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Redno vzdrževanje okrasnih drevnin zajema tudi odstranjevanje suhih ter slabo oziroma nepravilno raščenih vej. Poskrbeti je potrebno, da vrh drevesa ne preseže višine, ki bi lahko ogrožala strehe hiš, ulične svetilke, električne napeljave idr.. Pri odločanju za obseg obrezovanja je treba predvidevati tudi težo snega, ki lahko povzroči, da se veje močno povesijo, v najslabšem primeru pa zlomijo. Mesto zloma predstavlja idealno mesto za okužbo drevesa in s tem zanesljivo odmiranje drevesa. Seveda pa obstaja tudi nevarnost, da se polomljene veje zrušijo na streho hiše, avto, cesto, sprehajalne površine ipd.

obrezovanje _dreves

obrezovanje_dreves

obrezovanje_dreves

 

Na vrh

 

trata

TRAVNATE POVRŠINE :

SEJANJE TRATE

POLAGANJE TRAVNE RUŠE

ZRAČENJE

VZDRŽEVANJE

 

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Tako pred sejanjem kot tudi pred polaganjem travne ruše, je priprava terena najpomembnejši korak. Priprava zajema ureditev ustrezne drenaže oz. odvajanje vode. V naslednji fazi priprave preverimo, da je na sejalni površini minimalno 20 cm prsti, ki mora biti dovolj kakovostna. Predvsem pa zemlja ne sme biti preveč ilovnata ali zbita. Nato se lotimo odstranjevanja že rastočega plevela. Ponavadi to storimo s totalnim herbicidom. Sledi prekopavanje, grobo ter fino planiranje, utrjevanje terena ter gnojenje. Tako je teren pripravljen za setev ali polaganje travne ruše.

priprava za trato

splanirano_utrjeno

trata

   Od priprave terena za sejanje trate do končnega rezultata

S polaganjem travne ruše dosežemo takojšen vidni uspeh. Zavedati pa se moramo, da je potrebno tla, v toplejših spomladanskih in poletnih dnevih, zaradi višjih temperatur, pogosteje zalivati. Veliko škode lahko naredijo tudi kratka sušna obdobja.

 

priprava za trato

splanirano_utrjeno

trata

   Od priprave terena za polaganje travne ruše, do končnega rezultata

 

KOLEDAR OPRAVIL NA TRAVNIH POVRŠINAH:

 
     POMLAD                POLETJE                 JESEN                    ZIMA
KOŠNJA
povaljamo pred prvo košnjo
tedenska košnja
v primeru suše kosimo višje
zvišamo višino košnje
nastavimo višino zimske košnje
po potrebi
ZALIVANJE
v sušnih predelih
po potrebi
v primeru suše dodatno zalivamo le zjutraj ali zvecer
po potrebi
po potrebi
-
GNOJENJE
trosimo spomladansko gnojilo
trosimo poletno gnojilo
po potrebi
trosimo jesensko gnojilo
-
-
ZRAČENJE
rahlo grabimo
po potrebi
obremenjena tla obdelamo ročno ali strojno
zračimo trato in odstranjujemo mah
zadnji čas za zračenje trate
-
ZATIRANJE MAHU IN PLEVELA
kjer je mah, namesto gnojila trosimo tratni pesek
lahko uporabimo herbicid
lahko uporabimo herbicid

 

lahko uporabimo herbicid, mah zatiramo s tratnim peskom
-
-
ZATIRANJE DEŽEVNIKOV, BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV
uporabimo sredstvo proti deževnikom
-
-
lahko uporabimo insekticid, fungicid in sredstvo proti deževnikom
-
-
DRUGO
-
-
-
po jesenski obnovi trato popeskamo
odstranjujemo odpadlo listje
odstranjujemo odpadlo listje

 

Na vrh

 

zasaditev rastlin

ZASADITEV RASTLIN:

ZASADITEV ZUNANJIH RASTLIN

ZASADITEV NOTRANJIH RASTLIN

 

 

 

 

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Ker ureditev vrta ne spreminjamo vsako leto, je smiselno, da se načrtovanja lotite v treh korakih. Predlagam, da načrt parcele in objektov zrišete v merilu in ga fotokopirate.

 

nacrtovanje_vrtov

nacrtovanje vrta

nacrtovanje vrta

Najprej definirajte sestavne dele vrta - slika 1.
Potem se lotite mikroklime vašega vrta (strani neba, smeri vetra, pogled z vrta, kakovost tal....) - slika 2.
Tretji načrt naj bo zrisan v točnem merilu. Definirajte posamezne dele vrta, ter bodoče rastline, zelenico in druge dele pobarvajte z ustreznimi barvami - slika 3.

 

NEKAJ POGOSTO UPORABLJENIH RASTLIN PRI NAS:

Urejanje vrtov_acer

Urejanje vrtov Grmicek_javor

  Acer palmatum " atroporpureum" - Rdečelistni pahljačasti javor

Rdečelistni pahljačasti javor spada v skupino nizkih dreves oz. visokih grmovnic.Ima temnorjavordeče liste, ki se jeseni živordeče obarvajo.
Raste na bogatih, vlažnih in rahlo kislih propustnih tleh. Rad ima zavetrno lego, sicer pa najbolje uspeva na sončni oz. polsenčni legi.

 

Urejanje vrtov_rhododendron_01

Urejanje vrtov_rhododendron1

    Rhododendron- Rododendrum

Rododendrum je, odvisno od sorte, lahko zimzelen ali listopaden. Od sorte je tudi odvisno ali spada v skupino visokih ali nizkih grmovnic. Nekaterim sortam se listi jeseni pisano obarvajo, cvetje pa je bujnih barv. Raste na rodovitnih, kislih, stalno zmerno vlažnih in odcednih tleh. Najbolje uspeva v polsenčnih in senčnih legah.

 

Urejanje vrtov_hydrangea

Urejanje vrtov_hydrangea

   Hydragena-Hortenzija

Hortenzija spada v skupino nizkih do visokih grmovnic(odvisno od sorte). Kroglasta ali ploščata socvetja so bele, rožnate ali modre barve.Raste na dobri, sveži in zavetrni legi. Najbolje uspeva v sončnih ali polsenčnih legah.

 

Grmicek_Thuja_occidentalis_smaragd

Grmicek_Thuja_occidentalis_smaragd_02

Thuya occidentalis Smaragd - Smaragdna cipresa

Smaragdna cipresa spada v skupino nizkih dreves pravilne stebraste rasti. S svežimi zelenimi iglicami se ponaša tudi pozimi. Raste na svežih, odcednih tleh. Najbolj ji ustreza sončna in polsončna lega.

 

 

Urejanje vrtov_rosa

Urejanje vrtov_rosa

Rosa -Vrtnica

Poganjki so goli, ščetinasti ali trnasti. Cvetovi so v belih, rumenih, rožnatih in rdečih variantah. Lahko so enojni ali vrstnati. Nekatere sorte imajo celo užitne plodove.
Raste v rodovitnih, odcednih tleh.Ustreza ji sončna ali polsončna lega.


Na vrh

 

skalnjak

SKALNJAKI:

IZDELAVA SKALNJAKA

ZASADITEV RASTLIN

 

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Skalnjak je sestavljen iz skal in prsti v taki obliki, da nudi domovanje mnogim majhnim rastlinam, ki naravno rastejo na skalnih odprtih legah. Za izdelavo skalnjaka potrebujemo naravno ali umetno gomilo. Gomila je osnova za dve glavni obliki skalnjaka, dvignjenega in ugreznjenega. Dvignjeni skalnjak učinkuje najbolj naravno, medtem ko je ugreznjen primeren predvsem pri velikih naravnih vgrezninah na naši parceli. Pri dvignjeni obliki vgradimo skale v pobočje tako, da ustvarimo vtis naravnega skalovja. Med skale razvlečemo prst, vendar moramo paziti, da je skalovje še zmeraj dobro vidno. Prepričamo se, da skale trdno stojijo, nato pa vse skupaj zmerno zalivamo z vodo, dokler prst ne pride v vse reže. Šele zdaj se lotimo same zasaditve rastlin.

 

 NEKAJ NAJBOLJ POGOSTIH RASTLIN V SKALNJAKIH

Rastline za senčne lege: Cyclamen - Korček, Gentila - Svišč, Primula - Jeglič, Viola - Vijolica
Rastline za melišče, prodnate grede, tlak: Androsace - Oklep, Cotula - Blazinica, Leontopodium - Planika, Phlox - Plamenica
Rastline za suhozid, pokončne špranje: Campanula - Zvončnica, Geranium - Krvomočnica, Helianthemum - Popon, Hyperricum - Krčnica, Saxfraga - Kamnokreč, Arenaria - Peščenka, Thymus - Materina  dušica, Veronica - Jetičnik

 

grebenusa Grmicek_Gentiana

  Polygala - Grebenuša                                                                      Gentiana acaulis - Svišč

Grmicek_Campanula

Grmicek_Sempervivum-arachnoideum

   Campanula - Zvončnica                                                                                 Sempervivum arachnoideum - Netresk

 

Na vrh

 

Urejanje vrtov Grob

VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV:

ZASADITEV RASTLIN

MENJAVA PESKA

ČIŠČENJE KAMNA

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Ureditev zelenega dela groba je zelo odvisna od pogostosti vaših obiskov. Če pokopališče le redko obiščete, priporočamo zasaditev rastlin trajnic, ki ne potrebujejo velike količine vlage. Takšne so na primer razni plazeči brini (Juniperus procumbens "nana" - Japonski brin, Juniperus communis "repanda" - Navadi brin, Pinus mugo - Ruševje, Picea glavca "conica nana" - Stožčasta pritlikava smreka, Hedera - Bršljan). Primerne pa so tudi druge rastline nizke ali polegle rasti. Vkolikor pa grob obiskujete tedensko, se lahko odločite za zasaditev sezonskega cvetja, ki potrebuje več vlage.

neurejena grobnica

urejena grobnica

   Pred našim prihodom                                                                       Po opravljenem delu

 

Na vrh

 

monilija

ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI:

DIAGNOSTIKA

ZDRAVLJENJE

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Celo najbolj izkušen vrtnar se prej ali slej sreča s težavami, ki jih rastlinam povzročajo bolezni, nepravilna rast, pustošenje škodljivcev in zadušitev s pleveli. Ko se bolezen pojavi, jo moramo najprej prepoznati, da se lahko odločimo o načinu zdravljenja. Danes poleg kemičnih sredstev lahko izbiramo tudi med organskimi in biološkimi metodami. Izrednega pomena pa je, da bolezen prepoznamo že na zgodnji stopnji, ko jo še lahko obvladamo in preden se razširi na sosednje rastline.

pegavost
       Koralasta pegavost

Znaki koralaste pegavosti so odmiranje prizadetih poganjkov, mrtva skorja pa je prekrita z oranžnimi bradavicami velikosti cca. 1mm.
Vzrok: Gliva Nectria cinnabarina.
Zdravljenje: Očistimo vse lesene odpadke. Prizadete dele vej odrežemo pod vidnim območjem okužbe.
Rastline, ki so bolezni podvržene: drevesa in grmovnice z veliko listi (Elaeagnus - Oljčica, Ulmus - Brest, Fagus - Bukev, Acer - Javor, Magnolija)

uši
Listne uši

Znak, ki jih rastlina kaže po napadu listnih uši, so okrnjeni in zviti listi.
Vzrok: Uši se zbirajo v skupke. Najdemo jih na spodnjih straneh listov, na steblih in cvetnih nastavkih, kjer sesajo sok.
Zdravljenje: Preventivno zimsko škropimo. Ko opazimo, da je rastlina napadena, lahko škropimo z insekticidom. Za vrsto škropiva se posvetujte s strokovnjakom.
Prizadete rastline: drevesa, grmovnice, vzpenjavke, trajnice, enoletnice, čebulnice, vrtnine in sadno drevje. Znak, ki jih rastlina kaže po napadu listnih uši, so okrnjeni in zviti listi.
Najdemo jih na spodnjih straneh listov, na steblih in cvetnih nastavkih, kjer sesajo sok.

Bolezen
Bolezni zaradi utrujenosti tal

Znak, ki jih rastlina kaže zaradi utrujenosti tal je predvsem oslabljena in zakrnela rast. Korenine so majhne in temne.
Vzrok: Pomanjkanje hranil ter talne glive in virusi, ki jih prenašajo ogorcice.
Zdravljenje: Rastline ne sadimo oz. presajamo na mesta, kjer smo predhodno gojili isto ali sorodno vrsto. Zamenjava prsti.
Prizadete rastline: največkrat vrtnice in sadno drevje.

Na vrh

 

košnja

REDNO VZDRŽEVANJE:

UREDITEV VRTA PO VAŠIH ŽELJAH

VZDRŽEVANJE VRTA V ČASU VAŠEGA DOPUSTA

IZDELAVA OKRASNIH ARANŽMAJEV

Domačnost in zavetje vrta, kjer lahko najdemo veselje nam zagotavlja le redno vzdrževanje zelenice in rastlinja preko celega leta. Ker pa slednje zahteva veliko časa, prepustito to skrb nam. Ponujamo vam redno, strokovno vzdrževanje vaše zelenice, cvetličnih gred, okrasnih korit in sadnih dreves. Ponudba zajema tudi redno košnjo, obrezovanje, presajanje in druga vrtna opravila.

Načrtovanje novega vrta ali pa obnovo starega prepustite strokovnjaku. Kombinacija vaših želja in naše strokovnosti zagotavlja vaše zadovoljstvo in naš uspeh.

Podjetje Grmiček nudi vzdrževanje vašega vrta v času vašega dopusta ali daljše odsotnosti od doma. Poleg košnje ponudba zajema tudi zalivanje zelenic, cvetličnih in okrasnih gredic, grmovnic in drevnin. Po dogovoru izvajamo tudi druge naloge sezonskega vzdrževanje, npr. obiranje plodov v vašem sadovnjaku.

Da bodo posebne priložnosti še bolj svečane, vam naše podjetje izdela cvetlične aranžmaje in šopke, v sodelovanju s poslovnimi partnerji pa tudi izposojo eksotičnih rastlin.

Na vrh

 

namakalni sistem

NAMAKALNI SISTEMI:

POSTAVITEV

VZDRŽEVANJE

 

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Namakalni sistem reši težave z zalivanjem vrta v času vaše odsotnosti. Konec je z rjavo travo v najtoplejših dneh in s plevelom, saj bo zaradi rednega zalivanja travna površina dovolj gosta, da se plevel ne bo mogel razraščati.
Lahko se odločite za kapljično namakanje, ki je bolj primerno za cvetlične grede in zelenjavne vrtove ali pa za škropilni sistem, ki je primernejši za travne površine.
Namestitev časovne ure na namakalni sistem omogoča zalivanje vašega vrta ob katerikoli času.

 

Na vrh

 

trta

VINSKA TRTA:

OBREZOVANJE

VZDRŽEVANJE

ZASADITEV

 

 

 

trta

trta1

trta2

 Pred našim prihodom                               Med delom                                            Po opravljenem delu

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Vinska trta v urbanem okolju, oziroma na domačem vrtu služi predvsem za zastiranje pogleda pred sosedi ter mimoidočimi. Sama rastlina pa daje tudi izvrstno naravno senco, ki je ne more zamenjati prav noben nadstrešek. Plodovi pa so odvisni od sorte posajene rastline. Za samo rast pa je potrebno veliko svetlobe in toplote, torej sonca, ter zadosti globoka ter z hranili bogata tla.

 

Na vrh

 

Bager_Urejanje vrtov

MINI BAGER:

IZKOPI

PRESAJANJE VEČJIH RASTLIN

PRIPRAVA ZA DRENAŽO

PRIPRAVA ZA TLAKOVANJE

 

 

 

 

 

bager_Vrtnarstvo Grmicek

Bager_Vrtnarstvo Grmicek1

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

Da bi sebi ter vam olajšali delo, smo v naše vrste povabili izkušenega strojnika z mini bagrom. Tako smo zopet popestrili našo ponudbo. Izvajamo vse izkope, presajanje rastlin, priprava sadilnih jam za žive meje, priprava terena za tlakovanje, drenažo ipd.

Na vrh

 

ZIMSKA SLUŽBA

ZIMSKA SLUŽBA:

STROJNO ČIŠČENJE (Snežna freza)

ROČNO ČIŠČENJE

 

 

 

 

nasvet strokovnjakaNASVET STROKOVNJAKA

V zimskem času, ko nam snežne padavine zagrenijo življenje, vam Vrtnarstvo Grmiček nudi zimsko službo. Poskrbimo, da boste lahko nemoteno zapeljali v svoje dvorišče, dostopali do garaže, vrtne ute ali kurilnice.

 

OSTALA PONUDBA PREKO NAŠIH POSLOVNIH PARTNERJEV:

DOSTAVA RASTLIN IZ VRTNARIJ

NABAVA ZEMLJE, HLEVSKEGA GNOJA IN OKRASNEGA LUBJA

IZKOPI IN PLANIRANJE Z GRADBENIMI STROJI

STROJNO ČIŠČENJE TERAS S PREMAZI

DRUGO

 

Na vrh našim prihodom                                                                           Po opravl